Focus op datakwaliteit

Datakwaliteit wordt steeds belangrijker. Business Intelligence krijgt een steeds belangrijkere plaats in bedrijven en instellingen. Het strategische belang neemt toe in disciplines als performance management en er vindt een integratie plaats in de dagelijkse werkzaamheden. De druk om werkelijk zinvolle informatie te leveren wordt daarmee groter en datakwaliteit steeds belangrijker. Om de datakwaliteit te verhogen kijkt PW Consulting naar zowel technologische als organisatorische oplossingen.

Van groot belang is dat mensen in organisaties zich bewust zijn van de waarde van datakwaliteit. Daarbij lijkt het uitgangspunt ‘Single Version of the Truth’, dat aan de wieg heeft gestaan van datawarehousetrajecten, plaats te maken voor meer aandacht voor de context van begrippen. Bij technologische oplossingen kijken we naar zaken als dataprofiling en specifieke tools als die van DataFlux. Bij de organisatorische aanpak besteden we aandacht aan eigenaarschap van de data en de definitie van de betekenis van gegevens. Het terrein van master data management ligt dan dichtbij.

PW Consulting

PW Consulting