High Performance Computing

Data-explosie vereist aandacht voor computerperformance

We worden geconfronteerd met verveelvoudiging van de beschikbare data waaruit we informatie willen destilleren. Enerzijds gedreven door technologie, zoals het elektronisch vastleggen van logistieke bewegingen met de RFID-chip of de invoering van de OV Chipkaart. Anderzijds is er sowieso een trend om zoveel mogelijk gegevens te willen bewaren, bijvoorbeeld om wettelijke toezichthouders tevreden te stellen.

Terwijl het aantal gegevens sterk groeit, eisen steeds meer gebruikersgroepen een snellere toegang tot informatie. Performance wordt zo een cruciaal onderdeel van de informatievoorziening. Wij onderkennen performance in BI als een specialisatie. Daarbij moet aandacht geschonken worden aan de hardwareoplossingen en aan de softwarearchitectuur en -implementatie.

PW Consulting

PW Consulting