KIWA PRISMANT
Ons succes is het succes van de zorg

Sjoerd Boogaard

Sjoerd Boogaard is Manager Informatie Expertise bij Kiwa Prismant. Kiwa Prismant is een kennis- en informatiecentrum voor de zorgsector. De afdeling levert op een objectieve manier informatieproducten over de zorg op basis waarvan stakeholders in de zorgsector kunnen benchmarken en sturen. Vanaf 2010 maakt Kiwa Prismant gebruik van SAS om al die data te kunnen verwerken en analyseren.

NS-Reizigers
BICC van NS Reizigers

Elma van SchaikElma van Schaik is sectorhoofd van het Business Intelligence Competence Center (BICC) bij NS Reizigers. Toen zij drie jaar geleden in deze functie terechtkwam was er nog sprake van een afzonderlijke ontwikkel- en beheerclub. Daar is twee jaar geleden één afdeling van gemaakt, om het werk tussen het beheer- en het ontwikkelteam beter op elkaar af te stemmen. En dat is goed gelukt.

SNS REAAL
Solvency II: een generieke oplossing om beter op waarde te sturen

SNS“Solvency is regelgeving voor alle Europese verzekeraars. Wij moeten aan de ene kant kunnen aantonen dat we qua risicomanagement en kapitaalsvoorzieningen aan alle verplichtingen kunnen voldoen ter bescherming van de polishouders. Aan de andere kant eist men transparantie in de processen voor de toezichthouders. Dat betekent dus dat we inzicht moeten geven in de manier waarop cijfers tot stand zijn gekomen. Aantonen dat je als verzekeraar de zaakjes goed op orde hebt.” Vandaag praten we met Eelco Scheer en Rob Geerts van SNS REAAL. Eelco Scheer geeft leiding aan de afdeling Risk Operations, een afdeling die onder Groep Risk Management valt. Hij budgetteert, is verantwoordelijk voor de Werving & Selectie en zorgt er met behulp van alle afdelingen voor dat de in control-verklaringen er komen.

PW Consulting

PW Consulting