Realtime datawarehousing

Realtime datawarehousing is de toekomst. Van oudsher heeft het veld van Business Intelligence en datawarehousing een wat bedachtzaam karakter: historie opbouwen, terugkijken, maandverwerking en rapportage. Ook bij op de toekomst gerichte disciplines van datamining en forecasting was er tijd om aan modellen te werken. Met de integratie van BI in operationele systemen krijgt de tijdige verwerking van gegevens een veel dringender belang. Daarom moeten BI-omgevingen die onder deze druk staan een veel robuustere architectuur kennen en gemakkelijk schaalbaar zijn.

De trend van service oriented architecture speelt daarbij ook een rol, al is in de datawarehousewereld het vizier nog vaak gericht op de verwerking van grote aantallen data in plaats van een snelle en applicatie-onafhankelijke verwerking van transacties. Op dit moment blijft de opzet gericht op een regelmatige verwerking van gegevens, zij het eerder dagelijks dan maandelijks, met de trend om vaker per dag te verversen. De toekomst ligt in een directe verwerking van transacties in een geïntegreerde informatievoorzieningenlaag.