Voorzieningenlaag als basis

Van ad hoc naar voorzieningenlaag

Een integrale kijk op de bedrijfsinformatie – vaak het meest waardevolle inzicht dat een organisatie zich kan wensen – is met een ad hoc benadering niet te creëren. Daarom is het verstandiger om de doorlopende behoefte aan allerlei bedrijfsinformatie te organiseren door middel van een voorzieningenlaag, die op een soepele wijze in deze behoefte kan voorzien. Alle dimensies worden daarbij meegenomen: organisatie (met name data-governance, datakwaliteit en benodigde rollen), technologie/architectuur, processen en cultuur.