Audits en advies

Veel organisaties ervaren dat het implementeren van een SAS Viya omgeving een stuk complexer is dan eerdere versies van SAS. En lang niet altijd heeft een organisatie de noodzakelijke kennis in huis om problemen zelf op te lossen. Het uitvoeren van een audit door PW Consulting, of het geven van een advies, levert dan direct de gevraagde antwoorden op.

Audit en advies geeft meerwaarde wanneer bijvoorbeeld:

  • Architectuuradvies van belang is.
  • Een migratie nodig is naar SAS Viya of naar Microsoft.
  • Promotie van nieuwe versies te lang duurt.
  • Het ontwikkelproces onduidelijk is.
  • De herstelbaarheid van processen problemen geven.
  • Performance issues spelen.
  • Er installatie- en configuratieproblemen zijn.
  • Noodzakelijke competenties niet gedefinieerd zijn.
  • Autorisaties niet goed geregeld zijn.