SAS Audits

De SAS Audit van PW Consulting is in de praktijk ontwikkeld en maakt bijzonder snel knelpunten in de SAS implementatie inzichtelijk. Daarnaast levert de SAS Audit standaard een aanzet tot een verbeterplan op. Veel organisaties ervaren dat het implementeren van een SAS 9 omgeving een stuk complexer is dan eerdere versies van SAS. En lang niet altijd heeft een organisatie de noodzakelijke kennis in huis om problemen zelf op te lossen. Het uitvoeren van een SAS Audit door PW Consulting levert dan direct de gevraagde antwoorden op.

Het inzetten van de SAS Audit is effectief en bewijst zijn meerwaarde wanneer:

  • Promotie van nieuwe versies te lang duurt.
  • Het ontwikkelproces onduidelijk is.
  • De herstelbaarheid van processen problemen geven.
  • Performance issues spelen.
  • Er installatie- en configuratieproblemen zijn.
  • Noodzakelijke competenties niet gedefinieerd zijn.
  • Autorisaties niet goed geregeld zijn.
  • Consequenties van een migratie naar de BI Server niet duidelijk zijn.