SAS projectmanagement

Projecten worden een succes
Een duidelijke verschuiving in het beleggen van de verantwoordelijkheden treedt op wanneer PW Consulting eindverantwoordelijk wordt voor de uitvoering van projectwerkzaamheden en het te behalen resultaat. In projecten die onder verantwoordelijkheid van PW Consulting worden uitgevoerd kunnen medewerkers van PW Consulting, indien gewenst, nauw samenwerken met interne medewerkers van opdrachtgevers. Het projectmanagement wordt echter in projecten waar PW Consulting de eindverantwoordelijkheid draagt altijd uitgevoerd door PW Consulting zelf.

De PW Consulting-service op basis projectverantwoordelijkheid kenmerkt zich door:

  • Projectmanagement door PW Consulting.
  • Inbreng van PW best practices voor design-build-test-operate.