Projecten

Capaciteitsmanagement

OK duur voorspelling

In ziekenhuizen worden iedere dag operaties ingepland. Ieder ziekenhuis heeft hiervoor zijn eigen methode. De realiteit laat vaak zien dat operaties korter duren dan gepland of uitlopen, met als gevolg dat er ofwel aan het einde van de dag een OK leeg staat ofwel een patiënt afgebeld moet worden. Beide wil een ziekenhuis zoveel mogelijk zien te voorkomen, zodat er zoveel mogelijk patiënten geopereerd kunnen worden.

Resultaten:

  • Inzicht in huidige OK benutting op basis van de historische gegevens en indien er veel ruimte voor verbetering is;
  • Voorspelmodel van de OK duur per patiënt om het gemiddeld aantal operaties per sessie te verhogen om leegstand te voorkomen en zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen.

Beddencapaciteit

De doorstroom van patiënten is vaak een complex proces binnen het ziekenhuis. Patiënten komen vanuit verschillende locaties het ziekenhuis binnen en komen vervolgens op verschillende afdelingen terecht. Ook is het aantal nieuwe patiënten dat gedurende de dag moet worden opgenomen niet constant en is er ook een beperkt aantal beschikbare bedden en artsen en verpleegkundigen. Om deze reden is het van belang om de bedbezetting real-time inzichtelijk te hebben, wanneer en op welke afdeling er patiënten kunnen worden opgenomen en daarnaast de werklasten van het zorgpersoneel hier zo goed mogelijk op af te stemmen.

Resultaten

  • Inzicht in de doorstroom van patiënten binnen het ziekenhuis. Hiermee kan proactief worden gestuurd op het toewijzen van bedden aan nieuwe patiënten en de prioritering van deze patiënten.
  • Operationeel gebruik van plattegronden en de patiënt informatie beschikbaar hebben aan het bed.

Kwaliteitsmonitoring

Geautomatiseerde registratie

Elk ziekenhuis heeft te maken met veel registratielasten om de kwaliteit van de zorg inzichtelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn DICA en JCI. Door slimme technologieën in te zetten, kan een groot deel van de registratielast geautomatiseerd worden, waardoor het verplegend personeel zich kan richten op de patiënt in plaats van de administratie.

Resultaten:

  • Verlaagde administratie- en registratielast van het personeel waarbij de kwaliteit van de registraties op zijn minst gelijk blijft.
  • Model voor de tekstanalyse dat de registratielast verlaagd, met de mogelijkheid voor onderhoud en aanpassing over de tijd.