Cookie policy / privacy beleid

1.    In het onderstaande wordt beschreven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens die worden verzameld, om welke gegevens het gaat, wat daarmee gedaan wordt en hoe de Contractspartij controle houdt op het gebruik dat PW CONSULTING van die gegevens maakt.

Gegevens verzameling

1.    Door PW CONSULTING worden de gegevens verzameld die de Contractspartij vrijwillig aan haar verschaft op het moment dat hij zich op de website registreert of een transactie via de website van PW CONSULTING verricht, en de gegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren.

2.    Onder deze gegevens wordt verstaan:

titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer (indien van toepassing), geboortedatum, geslacht, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, aflever- en factuuradres (inclusief postcode, plaats en land), telefoon- en faxnummer, soort en hoeveelheid bestelde producten of diensten, ordernummer, orderdatum, orderstatus, datum en tijdstip aflevering, orderbedrag, valuta, betalingsgegevens, zoals creditcardnummer en expiratiedatum, retourverzoeken en aanbiedingen

Verder worden de gegevens verzameld die door de Contractspartij vrijwillig worden afgegeven.

Ook verzamelt PW CONSULTING gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de website van PW CONSULTING, zoals IP-adres, de producten die de Contractspartij heeft bekeken en welke producten hij in zijn winkelwagentje heeft geplaatst.

3.    PW CONSULTING kan verder gegevens verzamelen via doorverwijspagina’s en via gerichte marketing e-mails of advertenties in samenhang met het IP-adres van de Contractspartij, onder andere om de effectiviteit van haar marketingactiviteiten te analyseren.

Beheer van gegevens

1.    PW CONSULTING, Stationssingel 25, 4103 XK Culemborg, is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruik van de gegevens van de Contractspartij.

Het gebruik van de gegevens

1.    De transactiegegevens worden gebruikt om bestellingen en betalingen te verwerken, om in verband met een bestelling contact met de Contractspartij op te kunnen nemen, om gerichte marketing berichten te kunnen sturen (voor zover vereist: na toestemming van de Contractspartij), om retourzendingen te verwerken, om vragen aan de klantenservice in behandeling te nemen en om producten terug te halen.

2.    De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de producten van PW CONSULTING specifiek op de persoonlijke kenmerken en voorkeuren van een Contractspartij af te stemmen.

Verstrekken van gegevens aan derden

1.    PW CONSULTING maakt in verband met het functioneren van haar Website gebruik van de diensten van derden, zoals hostingproviders, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven, transportbedrijven, dienstverleners die het betalingsverkeer en de BTW verificatie verzorgen en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functies op de Website waarvan de Contractspartij desgewenst gebruik kunt maken, zoals productrecensies. Deze dienstverleners ontvangen alleen de gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen de gegevens zonder voorafgaande toestemming van de Contractspartij niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

2.    Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer wij dit redelijkerwijze nodig achten om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op onze Website.

Het gebruik en doorgifte van persoonsgegevens beperken

1.    PW CONSULTING zendt alleen marketing of andere boodschappen wanneer de Contractpartij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is altijd mogelijk om de toestemming kosteloos in te trekken via info@pwconsulting.nl, of door een brief te zenden naar PW CONSULTING B.V., Postbus 373, 4100 AJ Culemborg.

Gegevens inzien en actualiseren

1.    de Contractspartij kan de gegevens die PW CONSULTING over hem verzameld heeft inzien, daarin wijzigingen aan brengen of deze gegevens verwijderen door een e-mail te zenden aan info@pwconsulting.nl of door contact op te nemen met PW CONSULTING. PW CONSULTING controleert de identiteit van de Contractspartij voordat zij inzage in gegevens geeft.

Dit privacy-beleid is gepubliceerd op 17 september 2016 op de website geplaatst. PW CONSULTING is steeds gerechtigd om haar privacy-beleid te wijzigen.

© De inhoud van deze algemene voorwaarden is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze algemene voorwaarden mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PW CONSULTING worden verveelvoudigd, digitaal opgeslagen of anderszins worden vermenigvuldigd, anders dan ter kennisneming van de inhoud daarvan voor het doel en in het kader waarvan deze zijn opgesteld voor PW CONSULTING.