SAS Consultancy

Veel organisaties hebben het structureel inhuren van externe ICT-capaciteit tot beleid gemaakt. PW Consulting speelt al meer dan 20 jaar hierop in door SAS consultants op time material basis aan te bieden. Door een deel van de SAS vraag structureel in te vullen met medewerkers van PW Consulting kan eenvoudig ingespeeld worden op sterke veranderingen in de vraag naar SAS-expertise.