Overzicht Cursusprogramma

Samenvatting
Tijdens deze 3 daagse cursus leert u de beginselen van het programmeren met behulp van het SAS System. U werkt overwegend met Base SAS.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Analist/Programmeur: iemand die zich bezig houdt met het opvragen en bewerken van data, het analyseren ervan en het rapporteren daarover.
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn eenvoudige programma’s te ontwikkelen in Base SAS.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de beginnend gebruiker van het SAS System.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Kennis maken met het SAS System.
– Het omgaan met libraries en tabellen.
– De opbouw dan wel inhoud van een tabel.
– Attributen van kolommen of variabelen.
– De programmeer omgeving in het SAS System.
– De structuur van een SAS programma.
– Het bewerken van gegevens met data steps.
– Het maken van analyses en rapportages met procedures
(bijv. lijsten, tabellen en grafieken).
– Het exporteren van rapporten (bijv. HTML, PDF en RTF).
– Het importeren van data (bijv. Excel, CSV, XML).
– Het werken met SQL

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 3 daagse cursus bedragen 1495,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

Samenvatting
Tijdens deze 3 daagse cursus start u met het “opfrissen” van uw kennis van de beginselen van het programmeren met behulp van het SAS System. Daarna gaat u uw kennis verder uitbreiden met zaken als: conditioneel programmeren, werken met functies, maken en gebruiken van formats, en SQL. U werkt hierbij met Base SAS.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Analist/Programmeur: iemand die zich bezig houdt met het opvragen en bewerken van data, het analyseren ervan en het rapporteren daarover.
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn om zelfstandig zelfs wat meer complexere programma’s te ontwikkelen in Base SAS.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de gebruiker van het SAS System die al enige SAS programmeer ervaring heeft. Voor cursisten zonder enige SAS ervaring wordt de cursus “Getting Started with Base SAS” dan ook sterk aanbevolen.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– De programmeer omgeving in het SAS System.
– De structuur van een SAS programma.
– Het bewerken van gegevens met data steps.
– Conditioneel programmeren met IF .. THEN .. ELSE
– Het bewerken van gegevens met functies.
– Het maken en gebruiken van formats en informats.
– Input en output mogelijkheden van de datastep
– Werken met groepen in de datastep
– Inlezen van ruwe data met de datastep
– Combineren van tabellen
– Het werken met SQL
– Het gebruik van macro variabelen
– Implementeren van DO loops in de datastep
– Het gebruiken van geaccumuleerde gegevens

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 3 daagse cursus bedragen 1495,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

Samenvatting
Tijdens deze 1 daagse cursus leert u hoe u met de SQL implementatie binnen het SAS System SQL queries kunt maken om: rapportages en tabellen te maken, tabellen met elkaar te combineren, en tabellen en gegevens aan te passen. U werkt hierbij met Base SAS.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Analist/Programmeur: iemand die zich bezig houdt met het opvragen en bewerken van data, het analyseren ervan en het rapporteren daarover.
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn om zelfstandig allerlei SQL queries te kunnen programmeren.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de gebruiker van het SAS System die al ruime SAS programmeer ervaring heeft. Voor cursisten zonder enige SAS ervaring wordt de cursus “SAS Programming” dan ook sterk aanbevolen.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Achtergronden en terminologie van de SQL taal.
– Werken met het SELECT statement:
Selecteren van rijen en kolommen,
maken van nieuwe kolommen,
werken met formats en labels,
en gebruik van functies.
– Werken met groepen en geneste subqueries.
– Het combineren van meerdere tabellen met elkaar:
JOIN operators: INNER/OUTER/LEFT/RIGHT JOINs,
SET operators: EXCEPT, INTERSECT, en UNION operators
– Het definiëren en maken van nieuwe tabellen en views.
– Het definiëren en maken van indexen op een tabel.
– Het wijzigen van tabellen:
Gegevens toevoegen, verwijderen of veranderen,
Veranderen van de structuur van de tabel.

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 1 daagse cursus bedragen 495,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

Samenvatting
Tijdens deze 2 daagse cursus leert u programma’s te ontwikkelen waarbij u gebruik maakt van macro variabelen en macro programma’s. De efficiency en onderhoudbaarheid van uw programma’s zult u daarmee sterk kunnen verbeteren.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Analist/Programmeur: iemand die zich bezig houdt met het opvragen en bewerken van data, het analyseren ervan en het rapporteren daarover.
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn om vooral efficienter en generieker te kunnen programmeren door daar waar nodig macro programma’s en macro variabelen te gebruiken.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de gebruiker van het SAS System die al ruime SAS programmeer ervaring heeft. Voor cursisten zonder enige SAS ervaring wordt de cursus “SAS Programming” dan ook sterk aanbevolen.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Voorbeelden van de kracht van de SAS Macro Facility.
– Maken en gebruiken van macro variabelen.
– Gebruik van SAS systeem macro variabelen.
– Definiëren van een macro programma.
– Werken met macro parameters.
– Achtergronden van de macro faciliteit:
symbol table, locale vs globale macro variabelen.
– Voorwaardelijk uitvoeren van macro stappen met behulp van o.a.
%IF ..%THEN .. %ELSE logica.
– Manipuleren van “strings” met behulp van SAS macro functies.
– “debugging” technieken van macro programma’s.
– Data step interface: SYMGET, SYMPUT en EXECUTE functies.
– Het verwerken van “vreemde” tekens in de data zoals:
quotes, ampersands, comma’s en puntcomma’s.
– Opslaan en aanroepen van macro programma’s.

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 2 daagse cursus bedragen 995,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

Samenvatting
Tijdens deze 2 daagse cursus leert u de beginselen van het werken met SAS Enterprise Guide.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Analist/Programmeur: iemand die zich bezig houdt met het opvragen en bewerken van data, het analyseren ervan en het rapporteren daarover.
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn eenvoudige projecten te ontwikkelen in SAS Enterprise Guide.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de beginnend gebruiker van SAS Enterprise Guide.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Overzicht en werkwijze met betrekking tot SAS Enterprise Guide.
– Het werken met de project designer en project explorer.
– Het werken met SAS tabellen en libraries.
– Het importeren van externe bestanden (Microsoft Excel, CSV, XML).
– Het werken met taken voor het maken van diverse rapportages:
Lijsten, tabellen, staafdiagrammem en plots.
– Het exporteren van rapporten (HTML uitvoer).
– Het gebruik van SQL binnen SAS Enterprise Guide.

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 2 daagse cursus bedragen 995,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

Samenvatting
Tijdens deze 2 daagse cursus leert u de basisprincipes van het bouwen van een data warehouse of data mart met behulp van SAS Data Integration Studio.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de ETL ontwikkelaar: iemand die zich bezig houdt met het ontwikkelen van data warehouses c.q. data marts.
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn zelfstandig data warehouses en data marts te kunnen maken met behulp van SAS Data Integration Studio.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de beginnend gebruiker van SAS Data Integration Studio.
Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel verdient het aanbeveling om enige kennis en ervaring te hebben met het werken met SAS tabellen en libraries. Voor cursisten zonder enige SAS ervaring wordt de cursus “Getting started with Base SAS” dan ook sterk aanbevolen.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Overzicht en samenhang van de diverse SAS BI applicaties.
– Het ontwerpen van een data warehouse: definiëren van ster schema’s.
– Het gebruik van SAS tabellen als data bron voor een datawarehouse.
– Het gebruik van externe data (Microsoft Excel, CSV, XML).
– Het registreren van bron tabellen.
– Het registreren van doel tabellen.
– Het registreren van processen.
– Het werken met transformaties o.a.:
“Table Loader”, “SQL join”, “Loops”, “Lookup” en “SCD”.
– Het schrijven van eigen transformaties.
– Het maken van een “OLAP Cube”.
– Het in beheer geven van processen: “deploy for scheduling”.

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 2 daagse cursus bedragen 995,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

Samenvatting
Tijdens deze 1 daagse cursus leert u de beginselen van het werken met SAS Visual Analytics.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Business User/Analist: iemand die zich bezig houdt met maken van rapportages en eenvoudige analyses zonder daarbij te hoeven programmeren (!).
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn zelfstandig (web/mobile) rapportages en dashboards te kunnen maken met behulp van SAS Visual Analytics.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de beginnend gebruiker van het SAS Visual Analytics.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

I

Samenvatting
Tijdens deze 1 daagse cursus leert u de beginselen van het werken met SAS Visual Analytics.

Doelgroep c.q. Doelstellingen
Deze cursus richt zich op de Business User/Analist: iemand die zich bezig houdt met maken van rapportages en eenvoudige analyses zonder daarbij te hoeven programmeren (!).
Na deze cursus wordt u geacht in staat te zijn zelfstandig (web/mobile) rapportages en dashboards te kunnen maken met behulp van SAS Visual Analytics.

Nivo c.q. vereiste voorkennis
Deze cursus richt zich op de beginnend gebruiker van het SAS Visual Analytics.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Basiskennis van een PC met Microsoft Windows wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Inhoud en werkwijze
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Overzicht van de onderdelen van SAS Visual Analytics.
Met name : de Home Page, Designer, Viewer en Data Builder.
– Het importeren van lokale bestanden (Microsoft Excel, Tekst, SAS).
– Het werken met de Data Builder voor het maken van “queries”:
Combineren van tabellen,
selecteren van kolommen,
maken van nieuwe kolommen.
– Het werken met de Designer: analyses en rapportages:
Lijsten, tabellen, staaf diagrammen en plots.
– Het werken met aspecten zoals
“sections”, “filters”, “display rules”, en “custom categories”.
– Het maken van Dashboards met (o.a.) KPI’s.
– Het opzetten van interacties tussen rapport elementen.
– Het ontwerpen van nieuwe rapport elementen (“Custom Graphs”)

Tijdens deze cursus krijgt u ruimschoots de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen: een substantieel deel van uw tijd zult u bezig zijn met het onder deskundige begeleiding uitvoeren van op de praktijk gebaseerde oefeningen.

Kosten & Duur
De kosten voor deze 1 daagse cursus bedragen 495,- Euro.
Hierbij zijn een lunch en alle cursusmaterialen inbegrepen.

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl

In de masterclass komen de verschillende aspecten van systeemontwikkeling, datawarehousing en business intelligence aan bod. Hierbij wordt theorie afgewisseld met cases waarin de cursisten één en ander praktisch kunnen beoefenen. Alle bovenstaande modules worden in deze masterclass behandeld.

Voorkennis: Er is geen voorkennis vereist voor deze cursus.
Duur: 6 weken

Aanmelden kan via een mail aan training@pwconsulting.nl