Click here for English >

PW Metadata Explorer

Bekijk, doorzoek en onderzoek uw SAS-metadata vanuit een webbrowser op een gebruikersvriendelijke manier. De PW Metadata Explorer is gebouwd met standaard SAS-technologie, en is vrij beschikbaar voor iedereen. Hiermee wordt alle informatie in de SAS-metadata toegankelijk: alles wat u met de SAS-desktopapplicaties ziet, plus alles wat u daar niet vindt.

Nieuw in versie 1.2:

 • Eenvoudiger zoeken op Name en Description attributen.
 • Het hele zoekpad blijft in beeld.
 • Vereenvoudigde installatie via SAS package.

Voordelen

Een eenvoudig interface

Doorzoek de metadata zonder dat je code of query’s hoeft te schrijven. De gebruikersvriendelijke interface is gebaseerd op moderne web-technologie om een optimale gebruikservaring te bereiken. De informatie over de metadata objecten zoals jobs, transformaties en kolommen en tabellen worden op een gestructureerde manier gepresenteerd.

Geen installaties van software nodig

De PW Metadata Explorer is een webapplicatie, en dus beschikbaar voor iedereen met adequate autorisaties op de SAS-metadata. Daarmee is de metadata toegankelijk voor iedereen, zonder de noodzaak voor een SAS-client, en zonder de installatie van software op desktops en laptops.

Toon alle details

Zoek naar een specifiek object door middel van een filter op alle objecten, of op een specifiek type object. Toon alle attributen en associaties voor een specifiek object, en blader door de gehele metadata door de associaties te volgen.

Uitgebreide informatie

Het hele gevolgde zoekpad wordt steeds getoond: ga op elk moment terug naar een eerder object. Voor kolommen en voor jobs wordt uitgebreidere informatie getoond. Bij de resultaten voor kolommen wordt ook de tabel getoond waar de kolom toe behoort. Bij een job kunnen desgewenst ook in één overzicht alle stappen van die job getoond worden, met alle SAS-tabellen die gelezen, en geschreven worden in die stappen.

Eigenschappen

Doorzoek de metadata

Zoek door de metadata met eenvoudige of complexe zoekopdrachten.

Blader door de metadata

Navigeer door de metadata via de associaties en volg het pad.

Beveiligd

De PW Metadata Explorer gebruikt de SAS Mid-tier voor de authenticatie en autorisaties van de gebruiker. Gebruikers zien dan ook alleen de objecten waar zij volgens de informatie in de SAS Metadata toegang toe hebben.

Technische details

Vereisten

 • Server
  • SAS 9.4
  • SAS Stored Process Server
  • SAS Stored Process Web Application
 • Client
  • HTML5 Compatibele browser (Chrome wordt geadviseerd)

Installatie

 • Haal deze zip file ▽ op.
 • Unzip dit naar een (tijdelijke) locatie. Het bevat de volgende bestanden:
  • SAS-package PW_MDE.pkg
  • SAS code PW_MDE_UI.sas
  • GNU licence file COPYING.txt
 • Zorg dat er een permanente libref gedefinieerd is voor gebruik door de applicatie. De engine moet BASE zijn. Het is aan te bevelen de locatie exclusief voor de applicatie te definiëren, maar dat is niet noodzakelijk.
 • Importeer het package in een geschikte metadata-map (waar de gebruikers kunnen lezen).
  Tijdens de import moet de SAS Application Server opgegeven worden (SASApp o.i.d.), en de genoemde libref.
  Het Stored Process PW Metadata Explorer wordt geïmporteerd, met een aantal tabeldefinities en andere objecten.
 • Initialiseren kan op twee manieren:
  1. Voer na het importeren de code PW_MDE_UI.sas uit vanuit een SAS client (bijv. Enterprise Guide, SAS/Studio, Code Editor in DI Studio), waarbij de gebruiker schrijf rechten moet hebben op de map waar de libref naar verwijst.
   Leg eerst in de macrovariabele _metafolder het metadata-pad van de geïmporteerde applicatie, bijv.
   %let _metafolder = /Stored Processes/PW Metadata Explorer;
  2. Is deze initialisatie nog niet uitgevoerd wanneer het Stored Process vanuit een web browser gestart wordt, zal geprobeerd worden de initialisatie alsnog uit te voeren. De gebruiker waaronder de Stored Processes uitgevoerd worden moet dan schrijfrechten hebben op de map waar de libref naar verwijst.

Uitvoeren

Start de applicatie vanuit een web-browser via de Stored Process Application
http://jouw_server/SASStoredProcess/do
(het kan zijn dat je https: moet gebruiken, of een poortnummer, bijv.
http://jouw_server:8080/SASStoredProcess/do),
of direct via
http://jouw_server/SASStoredProcess/do?_program=/jouw/metadata/pad/PW Metadata Explorer

Het openingsscherm zal dan verschijnen (als de initialisatie uitgevoerd is).

(Zodra een objecttype wordt gekozen, zal de lijst van attributen en associaties verschijnen die geldig zijn voor dat objecttype.)


Auteursrecht (C) 2019 PW Consulting
Dit programma is vrije software: je mag het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de Licentie of (naar jouw keuze) elke latere versie.

Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.

Je hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie http://www.gnu.org/licenses/

DOWNLOAD HIER DE PW METADATA EXPLORER >