Kernwaarden

PW Consulting werkt en leeft vanuit een positief mensbeeld. Dat omvat de volgende zes kernwaarden: ruimte, openheid, genegenheid, eenvoud, ontplooiing en nuchterheid.

Deze waarden vormen een centraal onderdeel van onze in- en externe bedrijfsvoering. Ze bepalen de manier waarop we omgaan met elkaar en onze klanten.

Onze zes kenwaarden

vogelkooi_ruimte Ruimte

Mensen zijn het sterkst als ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

We geven elkaar zoveel mogelijk ruimte, waarbij we ervan uitgaan dat we deze ruimte benutten vanuit eigen verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Zo kan iedereen zijn leven en loopbaan op zijn eigen unieke manier invullen. De verschillen die daardoor naar voren komen, waarderen we en juichen we zelfs toe.

Ruimte – opdrachtgeverperspectief

Wij waarderen het als u als opdrachtgever ook de ruimte neemt om uzelf te zijn. Hierdoor krijgen wij zicht op dat wat werkelijk belangrijk is binnen de samenwerking. Op deze manier hoeven we geen politiek te bedrijven en kunnen we ons concentreren op onze samenwerking en het eindresultaat. 
In projecten benutten we de diversiteit van onze consultants om aan alle wensen en verwachtingen te voldoen. Het komt er simpel gezegd op neer dat je bij het samenstellen van een team het jachtluipaard laat rennen en de olifant laat tillen. Zo krijgt ieder de ruimte om volledig tot ontplooiing te komen.

Ruimte – werknemerperspectief

We waarderen mensen zoals ze zijn. Door te accepteren wie je werkelijk bent, voel je je prettig en in balans. Daardoor ontstaat ruimte om open te staan voor nieuwe groei en ontwikkeling en het beste uit jezelf te halen. Het gemak waarmee je werkt kan dan gepaard gaan met humor, creativiteit en plezier.

sleutel_openheidOpenheid

Openheid naar onze omgeving houdt ons scherp en brengt beweging.

We zijn niet bang voor invloeden van buitenaf of voor verandering. Deze interactie brengt juist leven en groei. We proberen in continu, open contact te staan met onze omgeving. Contacten binnen en buiten de organisatie zijn laagdrempelig. Mensen voelen zich welkom en thuis binnen onze organisatie.

Openheid – opdrachtgeverperspectief

De consultant kijkt met een open blik naar de nieuwe opdracht en verdiept zich in de individuele behoefte en doelstellingen van de klant. De consultant gaat ervan uit dat niets ooit hetzelfde is. Goede kritiek waarderen we omdat het ons helpt om onszelf te verbeteren en ons werk beter te doen. Openheid betekent ook dat een consultant duidelijk aangeeft wanneer hij of zij twijfelt aan de haalbaarheid of uitvoeringswijze van een project.

Openheid – werknemerperspectief

Openheid betekent dat we elkaar respectvol eerlijke feedback geven. Daarnaast zorgen we er door middel van fieldmanagement, functionerings- en beoordelingsgesprekken voor dat iedere consultant een goed en gestructureerd beeld heeft van zijn of haar functioneren en ontwikkelingspunten.

tafel_genegenheidGenegenheid

Onze onderneming is krachtig doordat we zorg dragen voor elkaar en onze omgeving.

Genegenheid draagt enorm bij aan het welbevinden van alle betrokkenen. Genegenheid zorgt ervoor dat de onderneming eenvoudig en soepel kan functioneren, waarbij openheid een voorwaarde is. Genegenheid betekent dat je oog hebt voor elkaars belangen. Dat je voor elkaar zorgt. Uitsluitend een zakelijke grondslag ervaren we als kaal. De relatie met de onderneming kan zoveel meer betekenen dan slechts een factuur of salarisstrook.

Genegenheid – opdrachtgeverperspectief

Hoewel het een trend is om relaties zoveel mogelijk te verzakelijken, geloven wij in het tegenovergestelde om maximale waarde te kunnen creëren. Mensen voor wie je genegenheid voelt wil je niet teleurstellen, daar doe je extra je best voor. Met hen durf je het aan om ook pijnlijke issues te bespreken en je kwetsbaar op te stellen. Voor ons gaat de relatie altijd boven het incident, waarmee we bedoelen dat we onze relatie het belangrijkste vinden en het incident zien als een probleem dat we in goed overleg moeten oplossen. Dat is pas samenwerking. Genegenheid maakt ook dat we attent zijn, omdat we het waarderen dat we voor u mogen werken.

Genegenheid – werknemerperspectief

Gek eigenlijk dat we dit hier moet beschrijven. Waar is de scheiding ontstaan tussen werken als zakelijke activiteit en leven waarvan genegenheid zo’n vanzelfsprekend onderdeel is? We organiseren veel activiteiten die maken dat we onze collega’s en hun partner en/of kinderen ook als mens kennen. Denk aan een barbecue, etentjes, kerstuitjes of een leuk weekend weg. Doordat er veel genegenheid is, is er weinig onderling gedoe, is veel bespreekbaar en zijn we er voor elkaar als dat nodig is. We geven elkaar waardering voor wat we inbrengen en presteren. Genegenheid betekent ook dat we oog hebben voor de balans tussen privé en werk.

Mikado_eenvoudEenvoud

Wij geloven in de kracht van eenvoud.

Wij organiseren ons bewust op een autonome, kleine schaal. We vertrouwen op eerlijkheid en eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Hierdoor kunnen we toe met een minimum aan regels en overlegstructuren. Onze zes waarden vormen een belangrijke leidraad. We geloven niet in een strakke hiërarchie. Deze komt in onze visie voort uit angst en controle. Wij stellen natuurlijk leiderschap boven hiërarchie.

Eenvoud – opdrachtgeverperspectief

Eenvoudige afspraken in combinatie met vertrouwen en transparantie zorgen voor betere resultaten dan inflexibele contracten waarmee je elk detail probeert vast te leggen. Eenvoud zorgt ervoor dat u als opdrachtgever weet wat u wel en niet kunt verwachten van onze samenwerking. In de praktijk proberen we de samenwerking zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te houden. Dit doen we onder meer door korte lijnen waarbij we geen omslachtige goedkeuringsprocedures hanteren.

Eenvoud – werknemerperspectief

Je kent je manager en je manager kent jou. Je kent ook je collega’s. Je bent geïnformeerd over en hebt invloed op de gang van zaken. Je bent hoog opgeleid en zelfstandig. Op die zelfstandigheid doen we dus ook een beroep. Je draagt zelf verantwoordelijkheid op drie belangrijke terreinen: je eigen ontwikkeling, je welbevinden en je bijdrage aan het resultaat (in brede zin: klanttevredenheid, kennisopbouw en omzet). Je manager en de organisatie faciliteren je om al deze aspecten vorm te geven. Wat je niet hebt, zijn strakke spelregels voor van alles en nog wat. Goede ideeën en redelijke voorstellen die een balans tussen deze drie invalshoeken vertegenwoordigen worden doorgaans gehonoreerd.

vlinder_ontplooiingOntplooiing

Beweging en groei vanuit eigen enthousiasme brengt ons tot ontplooiing.

We zoeken onze veiligheid niet in vasthouden aan hoe het was, maar vertrouwen op eigen kracht en durven onszelf daardoor steeds te vernieuwen. In die beweeglijkheid ontstaat voor ieder persoonlijk en de onderneming als geheel leven, groei en vernieuwing.

Ontplooiing – opdrachtgeverperspectief

Onze mensen hebben bewust gekozen voor dit specialisme en komen uit een cultuur waarin we met ons allen enthousiast zijn over ons werk. In zo’n klimaat ontwikkelen zich het broodnodige vakmanschap, kennis en gedrevenheid, waar de resultaten voor onze klanten sterk mee gediend zijn. We zetten mensen in op opdrachten waarvoor ze geschikt en gemotiveerd zijn. Zowel een te lichte als een te zware opdracht werkt averechts.

Ontplooiing – werknemerperspectief

We zijn bezig met de ontwikkelingen in ons vakgebied en steeds op zoek naar hoe we ons vakmanschap en persoonlijke vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Als het heilige vuur in wat je doet gedoofd is, is het tijd jezelf op te schudden en nieuwe wegen in te slaan. Om je ambities te ondersteunen biedt de organisatie je een scala aan mogelijkheden: jaarlijks minimaal 7 opleidingsdagen in werktijd, bezoek van seminars, financiering van deeltijdstudies, vergoeding van vakliteratuur, kennisdelingsessies, intervisie, ondersteuning met best practices, individuele coaching en intuïtieontwikkeling. Terugkoppeling vindt plaats door middel van fieldmanagement, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

laarzen_nuchterheidNuchterheid

We zijn praktisch en staan met beide benen op de grond.

Wij zorgen voor goed werkende, presterende en onderhoudbare applicaties en oplossingen voor onze klanten.

Nuchterheid – opdrachtgeverperspectief

Het draait om het bereiken van resultaten. Dat vraagt verstand van complexe techniek en diepgaande kennis van het BI/DI-domein. Daarnaast moeten we begrijpen wat de klantorganisatie wil bereiken, en met haar kunnen samenwerken. Allemaal heel logisch eigenlijk.

Nuchterheid – werknemerperspectief

We houden niet van poeha, inhoud is belangrijker dan de verpakking. Nuchterheid betekent ook dat we winst moeten maken om veiligheid en stabiliteit te bieden aan klanten en werknemers. In het verleden hebben we al bewezen dat een uitgesproken visie en winst maken prima samengaan, ook in moeilijke tijden.
Een andere vorm van nuchterheid is een allergie voor hiërarchie. Een parkeerplek voor de directie zul je bij ons niet aantreffen.