NS-Reizigers:

BICC van NS Reizigers

Elma van SchaickElma van Schaik is sectorhoofd van het Business Intelligence Competence Center (BICC) bij NS Reizigers. Toen zij drie jaar geleden in deze functie terechtkwam was er nog sprake van een afzonderlijke ontwikkel- en beheerclub. Daar is twee jaar geleden één afdeling van gemaakt, om het werk tussen het beheer- en het ontwikkelteam beter op elkaar af te stemmen. En dat is goed gelukt.

Momenteel werken 12 collega’s dagelijks hard aan diverse informatievraagstukken en bedienen met elkaar ongeveer 600 eindgebruikers binnen NS Reizigers en Hispeed. “Wij zijn het BICC van het Finance Center. Maar in de praktijk doen we veel meer dan finance. Wij leveren bijvoorbeeld informatie om de dienstregeling te kunnen analyseren. Maar ook om inzicht te geven in klantenoordelen. We leveren informatie over de OV-chipkaart. Bijvoorbeeld hoeveel transacties er plaatsvinden met de OV-chipkaart. Wat de ontwikkeling daarin is. Op basis van onze data vinden ook analyses plaats om te ontdekken of er gefraudeerd wordt. Wij analyseren normaal gesproken niet zelf. Wij zorgen voor de beschikbaarheid van informatie. Zorgen ervoor dat de business zelf analyses kan doen. Alleen voor de OV-chipkaart doen we momenteel een deel van de analyses zelf. Die data is nog zo nieuw dat de kennis erover in de business nog erg beperkt is.”

Eén centraal informatieportaal

“Alle Business Intelligence oplossingen worden op een BI-portaal aangeboden,” vervolgt Elma. “Dit portaal was een van de eerste dingen die we hebben aangepakt toen ik startte als hoofd van de afdeling. We hadden een portaal waar veel technische termen op stonden. Dat was verwarrend en niet zo aantrekkelijk. We hebben er een heel gemakkelijk toegankelijke, prettig ogende omgeving van gemaakt. Alle informatie is nu op één plek geconcentreerd. Alle gebruikers van BI-toepassingen komen dus binnen op dit hoofdportaal.
Op dit portaal vind je toepassingen voor Operations, Commercie en NS Reizigers breed. Per toepassing heb je een knop, zodat je heel gemakkelijk op je eigen deel van dit portaal terechtkomt. De frontendtooling waar de gebruiker dan mee werkt is geen SAS. Pas daaronder zit het datawarehouse dat met SAS is gerealiseerd.” Elma merkt dat zo’n helder portaal bijdraagt aan het promoten van het BICC.

De samenwerking met PW Consulting

“PW Consulting zit hier nu met vier man. En voorlopig blijven ze nog even. Want we hebben hun ondersteuning nodig voor verschillende projecten. Onlangs heeft PW Consulting de migratie uitgevoerd naar SAS 9.2. We moesten wel migreren, omdat we naar een grotere server met 64 bits geheugen gingen. Wij gebruiken SAS voor zowel Business Intelligence als voor transactieverwerkende systemen. Bijvoorbeeld de data van de OV-chipkaart. Deze data wordt met behulp van een SAS-applicatie doorgegeven aan SAP. Het feit dat we op dit moment drie tot vier mensen ingehuurd hebben is voor ons best veel. We hebben zelf ook een SAS-ontwikkelaar in dienst, omdat we niet steeds kennis willen verliezen als er iemand weg gaat. Bij het inhuren van personeel heb ik het liefste mensen die ervaring hebben met onze omgeving. Dat lukt tot nu toe heel goed in de samenwerking met PW Consulting. Ze zijn professioneel, flexibel inzetbaar, goed op de hoogte van SAS. Ze kennen de medewerkers en ze kennen onze omgeving. Weten wie wij zijn en hoe wij werken.”

Meer ruimte voor vrouwen

Elma: “Toen ik voor het eerst naar een Business Intelligence congres ging viel het me op dat er bijna alleen maar mannen aanwezig waren. En in die situatie is nog niet zoveel veranderd, vrees ik. Maar BI gaat over informatievoorziening. Over gebruikers. Je moet als BI’er kunnen invoelen wat gebruikers nodig hebben. Dat is een creatief proces. Je moet kunnen doorvragen. Verder gaan. Dat is iets waar vrouwen heel goed in zijn. Hun oplossingen zijn zelden puur technisch, maar juist erg gebruiksvriendelijk. Daar ligt een prachtige kans voor hen. Mijn eigen ambities? Doorgaan op de ingeslagen weg en samen met mijn afdeling er alles aan doen om Business Intelligence met succes zo breed mogelijk in te zetten binnen NS.”