Business Intelligence

Business Intelligence (BI) gaat over het genereren van nieuwe informatie voor de besluitvorming uit bestaande data. Tot op heden gebeurde dit veelal op ad hoc basis. Door het groeiende belang van Business Intelligence en de toenemende complexiteit voldoet de ad hoc benadering niet meer aan de verwachtingen. Een van de nadelen van deze aanpak is namelijk dat het veel extra inspanning vergt om de context van nieuwe projecten effectief te organiseren.