PW Process Optimizer

Download de PW Process Optimizer Solution Brief

Download de PW Process Optimizer Fact Sheet
.

Kwaliteit, prijs en leverbetrouwbaarheid

De markt wordt steeds kritischer. Prijzen staan onder druk, maar de kwaliteit mag niet aangetast worden. Vaker kleinere orders leveren, vraagt om een stabiele en flexibele fabriek. Hoe zorg je als plantmanager dat fouten voorkomen worden, dat uitval geminimaliseerd wordt? En, als het dan onverhoopt toch fout gaat, dat de oorzaak snel achterhaald kan worden en de installatie snel weer kan opstarten. Allemaal stressfactoren die te voorkomen zijn door een goede beheersing van processen.

Door de toenemende mogelijkheden van automatisering komen ook in de fabriek steeds meer gegevens ter beschikking. Dit zijn gegevens die kunnen helpen om meer grip te krijgen op het optimaliseren van de productie en het tijdig inspelen op significante veranderingen in processen. Maar hoe haal je nu uit de grote berg met data de juiste informatie? Informatie die helpt om afwijkingen in de productieprocessen op voorhand te signaleren, zodat adequate maatregelen getroffen kunnen worden om bijvoorbeeld de extra kosten van ongewenste productiestops en extra kosten door afwijkingen op de specificaties proactief te voorkomen.

Klanttevredenheid en verbetering van het bedrijfsresultaat

Klanten zijn tevreden als het geleverde product voldoet aan hun wensen. Het streven is naar een optimale productkwaliteit met een zo laag mogelijke kostprijs. Door betere procesbeheersing zijn er minder ad hoc werkzaamheden die kunnen leiden tot lagere loonkosten. Dit gaat hand in hand met de besparingen op materialen, minder uitval en minder rework. Ook op het energieverbruik heeft dit een positief effect. Met de inzet van de juiste software is dit te realiseren. De Process Optimizer biedt hierbij voor het management, de engineers en de operators de oplossing om de effecten van hun oplossingen direct te kunnen overzien.

De aanpak

De Process Optimizer is een snel inzetbare analyseomgeving waarmee geavanceerde statistische proces controle mogelijk is op productiegegevens. In samenspraak met de gebruikers wordt het systeem ingericht. Verschillende gesprekken en een aantal workshops leveren hier de nodige informatie voor. Met behulp van een korte scan wordt inzicht verkregen in de beschikbaarheid van productiegegevens. Het binnen de Process Optimizer opbouwen van een centrale database met productiegegevens is een belangrijke vervolgstap. Ten slotte wordt de Cockpit ingericht en de kennisbank gevuld. In de afronding vindt de opleiding aan gebruikers plaats en een overdracht naar beheer.

Het resultaat

Een actief gebruik van de Process Optimizer zal leiden tot stabilisatie van controle parameters en vermindering van de variatie in het productieproces. Het resultaat is een stabielere productie, minder verliezen, minder materiaalverbruik en minder inspecties, een grotere klanttevredenheid en meer winst. Daarmee is de Process Optimizer ook heel goed in te zetten als belangrijk meet- en stuurinstrument in Six Sigma projecten.

De Oplossing

 • Een Cockpit die het overzicht levert op het gehele proces.
 • Controle overzichten voor alle parameters in de fabriek.
 • Een kennisbank ter ondersteuning van Out of Control Acties.
 • Inzichtelijk maken van procesverbeteringen.
 • Simpele en relevante analysemethoden.

Het PW verschil

Veel systemen en apparatuur in de fabriek leveren data. Informatie wordt per machine op diverse displays getoond, maar het totaalbeeld ontbreekt. De Process Optimizer van PW Consulting brengt alle gegevens samen in één datawarehouse, zodat vanuit een centrale plaats alle processen gevolgd kunnen worden.

 • Totaaloverzicht op alle parameters.
 • Waarschuwingen voordat het proces uit controle dreigt te raken.
 • Lagere uitval.
 • Minder materiaalverbruik.
 • Hogere productiecapaciteit.
 • Minder klantenklachten.

Meer weten? Norberth Verhoeven beantwoordt graag alle vragen. Waarom wachten?
Mailen kan naar norberth.verhoeven@pwconsulting.nl of bel naar het centrale nummer van PW Consulting. Dat is 0345-545060.