SNS REAAL

Solvency II: een generieke oplossing om beter op waarde te sturen

“Solvency is regelgeving voor alle Europese verzekeraars. Wij moeten aan de ene kant kunnen aantonen dat we qua risicomanagement en kapitaalsvoorzieningen aan alle verplichtingen kunnen voldoen ter bescherming van de polishouders. Aan de andere kant eist men transparantie in de processen voor de toezichthouders. Dat betekent dus dat we inzicht moeten geven in de manier waarop cijfers tot stand zijn gekomen. Aantonen dat je als verzekeraar de zaakjes goed op orde hebt.” Vandaag praten we met Eelco Scheer en Rob Geerts van SNS REAAL. Eelco Scheer geeft leiding aan de afdeling Risk Operations, een afdeling die onder Groep Risk Management valt. Hij budgetteert, is verantwoordelijk voor de Werving & Selectie en zorgt er met behulp van alle afdelingen voor dat de in control-verklaringen er komen.

Bredere inzet van SAS

De afdeling Risk Operations bestaat uit vier teams die ieder weer hun eigen taken hebben, variërend van bouwen, analyseren, modellen bouwen, aanpassen en kalibreren. Het ene team pakt de wat langere projecten op, andere teams de kortere projecten en die zitten wat dichter op de inhoud. Eelco: “Binnen de afdeling wordt o.a. gewerkt aan het afsluiten van Basel II en het voorbereiden op Basel III. Daarnaast doen we vanuit de afdeling Group Riskmanagement een stuk modellering voor verschillende afdelingen binnen de SNS REAAL Groep.” Op de vraag hoe lang SNS REAAL al met SAS werkt antwoordt Eelco dat SAS recentelijk is geïmplementeerd en ook binnen de groep een grote vlucht neemt. “We hadden veel bemoeienis met de bank en de bank gebruikte geen SAS. Vervolgens heb ik gelobbyd voor een groepsbrede rapportagetool en een groepsbrede BI-omgeving. De afdeling Architectuur heeft het hele proces van RFP doorlopen met verschillende partijen. Daar is uiteindelijk SAS uitgekomen. We hadden binnen REAAL al veel SAS-capaciteit, omdat SAS al sinds jaar en dag aan de verzekeringskant in gebruik is. Maar binnen mijn afdeling ontbrak die kennis. Die hebben we onder andere binnengehaald met de komst van Rob Geerts en een aantal PW-collega’s. En nu wordt ook bij het Groepsactuariaat SAS gebruikt. Daar loopt op dit moment een project waar PW Consulting helpt om de bestaande processen, waarbij veel met Excel wordt gewerkt, te optimaliseren en datastromen inzichtelijk te maken. En SAS wordt ingezet op het project waar Rob Geerts leiding aan geeft, een Solvency II gedreven project dat Valu8 Warehouse heet.”

Valu8 Warehouse

Rob Geerts is oud-medewerker van PW Consulting en sinds april 2010 projectmanager Valu8 Warehouse. Valu8 Warehouse is het project binnen SNS REAAL waarmee de organisatie op datagebied beoogt in 2013/2014 Solvency II compliant te zijn en een actueel inzicht te geven in de financiële risico’s. Het project levert bovendien een bijdrage aan de kostenreductie en het geeft SNS REAAL ook nog eens een tool in handen om beter op waarde te sturen. Rob kwam in oktober 2009 vanuit PW Consulting bij SNS REAAL als consultant in aanraking met het project Valu8 Warehouse, een tijdelijke functie die hij een half jaar later verwisselde voor een vaste aanstelling als projectmanager bij SNS REAAL.

Organisatiebreed

Bij het Valu8-programma zijn veel afdelingen betrokken. De data voor het Valu8-programma komen namelijk vanuit de gehele organisatie. Van REAAL, Zwitserleven, Group Finance en Group Risk. Dat maakt het plannen lastig. En wat het plannen het lastigst maakt, is het feit dat er nu al drie of vier keer vanuit de regelgeving (EIOPA) aanvullende vereisten zijn ingediend. Rob Geerts neemt het gesprek over: “Voor ons is dat een gegeven. We zitten met z’n allen in dezelfde schuit die Solvency II heet. Het gaat erom dat we uiteindelijk ergens naartoe varen waarvan we op dit moment nog niet weten waar ons doel precies ligt. Er bestaat geen optimale kortste route, en wachten is geen optie. Als ik naar mijn projectteam kijk ben ik trots op hun flexibiliteit en gedrevenheid. Ook al weten we dat we weer voor een groot deel alles opnieuw moeten doen, iedereen heeft er nog zin in. We proberen de zaken wel zo generiek mogelijk op te pakken. Zodat we veel herbruikbare componenten hebben en niet iedere keer weer alles opnieuw bij elkaar hoeven te klikken als het niet nodig is. Op dit moment moeten we 69 templates gaan rapporteren. We moeten datastromen realiseren. Daar zit heel veel handmatig werk in. Je kan je wellicht voorstellen dat je voor elk template repeterende werkzaamheden hebt. We hebben een oplossing ontwikkeld waarmee je in een keer, op basis van wat is vastgelegd in het datamodel, SAS-programmatuur kunt genereren. Er is wel de nodige tijd in gaan zitten om dit te bouwen. Maar het loont om metadata-gestuurd je programmatuur op te zetten en het heeft zich in de praktijk al bewezen. Met SAS kun je programma’s maken waarmee je weer programma’s kan genereren. Niet iedereen begrijpt dat concept. De collega’s van PW wel. Wij hebben dit vaker gedaan.”
“Valu8 is een complex programma. Eelco is de schakel tussen mijn datavraag en de leveranciers van data. Wij specificeren onze datavraag door aan te geven welke gegevens we nodig hebben, in welke vorm en in welke frequentie. Eelco schakelt met informatiemanagers vanuit de verschillende partijen. Vanuit het Valu8-programma hebben wij namelijk meerdere datavragers. Wij willen vanuit Valu8 alle vragen stroomlijnen om te voorkomen dat er vanuit meerdere projecten een datavraag bij de verschillende datamanagers wordt neergelegd.”

Toekomst

Op de vraag hoe SNS REAAL ervoor staat antwoordt Rob: “Wij verwachten dat we klaar zijn op het moment dat de toezichthouder aangeeft dat het klaar moet zijn. Ons deel van de machine is klaar: wij kunnen data ontvangen, verwerken en doorleveren voor een rapportage. De grote uitdaging is om met elkaar op tijd en op de juiste manier alle benodigde data te leveren. Maar dat moet geen probleem zijn als je kijkt naar de resultaten die we al geboekt hebben.”